Top banner

1. Lejen inkluderer alle forbrugsomkostninger som el, varme og vand.
2. Lejemålet løber fra kl. 16.00 på forste lejedag til kl. 11.00 på den sidste lejedag. Hvis første lejedag er en
 søndag løber lejemålet fra kl. 17:00.
3. Slutrengøring er obligatorisk.
4. Det er muligt at låne sengetøj og håndklæder. Der ligger nyvaskede håndklæder og sengetøj i lejligheden.
 Prisen er 75 kr per person og inkluderer 1 alm. håndklæde, 1 badehåndklæde, samt 1 sæt sengetøj pr. person.
 Betaling lægges kontant i lejligheden ved afrejse.
5. Lejers ansvar:- lejligheden kun bliver brugt til beboelse uden gene for naboer (larm, lugte mv.).
 - give besked til udlejer straks ved ankomst på Tlf. +45 22 73 00 96, hvis boligen ikke findes tilstrækkeligt
 rengjort, eller der konstateres evt. fejl og mangler ved møbler og udstyr, eller i tilfælde af skade opstået i
 lejligheden, samt tillade adgang til lejligheden for eventuel reparatør.
 - aflevere lejlighedens inventar i samme stand, som ved ankomsten
 - forlade lejligheden til den aftalte tid (kl. 11.00 på afrejsedagen).
 - betale for håndklæder og sengetøj hvis dette er benyttet.
5. Depositum: Sammen med lejen betales depositum på 500,- kr. Depositum returneres når nøglen er
 returneret og lejligheden er kontrolleret. Såfremt der er opstået skader eller bortkomne ting, etc. fratrækkes
 et beløb til dækning af dette. Hvis depositum skulle vise sig ikke at kunne dække beløbet på en eventuel reparation, så hæfter lejer for at betale udlejer forskellen.
6. Ophævelse fra lejers side: Hvis lejer ønsker at ophæve kontrakten skal dette ske skriftligt (e-mail er ok). Hvis lejer ønsker at ophæve kontrakten mere end 2 mdr. for lejeperiodens start, bliver de indbetalte beløb minus et gebyr på 500,-  refunderet.
 Hvis afbuddet sker mindre end 2 mdr. før lejeperiodens start refunderes lejebeløbet ikke, men depositum tilbagebetales.
Særligt vedr. coronavirus (covid-19): Booker du efter d 18. maj 2020, så kan du afbestille dit ophold og få den indbetalte leje og depositum retur, såfremt det ikke er muligt at rejse til Berlin pga. lukkede grænser eller anbefalinger fra myndigheder. Der trækkes ikke noget administrationsgebyr, så du får alt indbetalt retur.
7. Nøgle: Lejer får nøglen tilsendt 1-2 uger inden lejemålet begynder. Er fristen kortere kan nøglen leveres i Berlin. Det er lejers ansvar at den udleverede nøgle bliver returneret til udlejer senest 5 dage efter lejemålets ophør, samt at den ekstra nøgle, som er i lejligheden, efterlades i lejligheden
 (dette vil blive kontrolleret af rengøringen inden depositum returneres). Skulle dette ikke ske hæfter lejer for udgiften til  låsesmed, udskiftning af lås samt 6 nye nøgler. Dette gælder også såfremt blot en af nøglerne bortkommer.
8. Det er ikke tilladt at ryge i lejligheden. Konstateres dette af rengøringen tilbagebetales depositum ikke.
9. Dyr må ikke medtages. Konstateres dette af rengøringen tilbagebetales depositum ikke.

Med ønsket om en rigtig god tur
Stine og Martin

Vind en weekend i Berlin - klik her

Vind en weekend i Berlin

Tilmeld dig nyhedsbrevet og vær med i lodtrækningen

om en gratis weekend i Berlin (værdi 2900,- kr.).


Hvert halve år trækker vi lod blandt modtagerne af vores nyhedsmail.Luk